1 Klara besked

Vi anser inte att juridiken har något egenvärde, utan är ett av flera verktyg för effektivisering. Därför talar vi om juridiken främst i ekonomiska termer, och anpassar den till organisationens specifika behov.

2 Rätt kostnad

Det faktum att vi är en mindre aktör innebär att ni inte betalar för någon onödig administration, utan endast för den beställa och levererade tjänsten.

3 Den röda tråden

Vi fokuserar hårt på att följa den röda tråden, att få saker att hänga ihop. Den som mött Minotauros vet att det kan vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna.