Det traditionella sättet

Traditionellt sett har företag köpt in advokattjänster när en fråga ställs på sin spets, eller inför ett specifikt projekt/affär. Ibland har företaget egen bolagsjurist som vid behov köper in kompletterande advokattjänster.

Många företag upplever dock att juristers språk är svårförståeligt och att juristen gärna tittar strikt på de legala delarna av en affär eller ett avtal och därmed glömmer den affärsmässiga delen.